SCHADE AAN VOEGWERK

Voegwerk wordt in de loop der jaren aangetast door weers- en milieu-invloeden. Zure bestanddelen in het regenwater kunnen ertoe leiden dat het bindmiddel uit de voegmortel wordt gespoeld. De voeg wordt dan zacht en poreus waardoor de gevel vochtig wordt. Dat vocht kan bij vorst in de winter tot vorstschade leiden. Het voegwerk brokkelt af.

Het kan dus nodig zijn om voegwerk te vervangen. Daarvoor moet eerst het bestaande voegwerk worden uitgehakt of uitgeslepen. Dit moet deskundig gebeuren:

  • De voeg moet diep genoeg uitgehakt worden, in ieder geval tot op de gezonde metselspecie.
  • Er mogen geen oude specieresten op de voegvlakken overblijven. Daarom worden de versleten voegen ’vierkant’ uitgehakt.
  • Bij het uithakken mogen er geen beschadigingen aan het metselwerk ontstaan. Deze klus dient dus zeer zorgvuldig te gebeuren.
  • Na het uithakken is het zaak om de gevel grondig te reinigen, zodat een gezond hechtvlak ontstaat voor de nieuwe voeg.

Gebruik van het juiste type voeg en de juiste morstelsamenstelling moet voorkomen dat er in de toekomst nieuwe problemen ontstaan. In de wetenschap dat wij ruim twintig jaar ervaring hebben op dit vlak kunt u die klus met een gerust hart aan ons overlaten.